Kontakt z nami: 791017002 lub 790236506

Polityka prywatności
Gospodarstwo ekologiczne Vita Natura EcoSusz Jolanta i Tomasz Chlebek

 

1 | ADMINISTRATOR STRONY

Administratorem Państwa danych osobowych (w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej RODO ) w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników jest Gospodarstwo ekologiczne Vita Natura EcoSusz Jolanta i Tomasz Chlebek, Wandalin 129, 24-300 Opole Lubelskie,
tel. +48 791017002, e-mail: biuro@ecoszusz.pl
.
Firma wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem REGON: 521515809

2 | INFORMACJE

2.1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Państwo wyraziliście zgodę. W przypadku, gdy Państwo nie przedstawicie niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazicie zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.

2.2. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych - w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.

2.3. Dane osobowe Użytkowników, przetwarzane są w celu nawiązania, ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Usługodawcą i Klientem oraz zrealizowania Umowy sprzedaży.

2.4. Zapewniamy, że nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom ten systematycznie był coraz wyższy.

2.5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim tylko za zgodą Użytkownika.

2.6. W celu realizacji umowy i dostarczenia zamówionych produktów oraz przesłania korespondencji do klienta dane mogą być przekazane: Poczcie Polskiej lub wybranej firmie kurierskiej.

2.7. Dla zrealizowania umowy i dostarczenia produktów konieczne jest podanie następujących danych osobowych: nazwisko i imię, adres do wysyłki produktów, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, w przypadku firmy dodatkowo numer NIP.

2.8. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji umowy:

2.8.1. dokumenty sprzedaży - przez okres wymagany przepisami o księgowości,
2.8.2. dane adresowe - do czasu wygaśnięcia okresu rękojmi lub gwarancji - zależnie od tego, który jest dłuższy;
2.8.3. adres e-mail wykorzystywany do rozsyłania biuletynu informacyjnego - przez okres ważności zgody użytkownika, zgoda może być cofnięta w każdej chwili.

Po ww. okresie dane są usuwane.

2.9. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) jeżeli ma zastrzeżenia do przetwarzania jego danych osobowych przez adminstratora.

3 | INNE SPRAWY

W przypadku dodatkowych pytań należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem Strony.

Informacje kontaktowe

Gospodarstwo ekologiczne
Vita Natura "EcoSusz"
Jolanta i Tomasz Chlebek
Wandalin 129, 24-300 Opole Lubelskie

Tel. +48 791017002 lub +48 790236506
e-mail: biuro@ecosusz.pl
REGON 521515809

Masz inne pytania? Napisz do nas wiadomość, chętnie udzielimy odpowiedzi...

Dla użytkownika strony

Konto bankowe

PKO BP
Nr konta: 08 1020 3235 0000 5902 0030 6852